۱۳۹۹, ۰۳, ۱۷ - تابستان

امنیت

ابراز نگرانی اعضای شورای ولایتی کندز از افزایش میزان اختطاف ها در این ولایت

Image Description

برخی از اعضای شورای ولایتی کندز از افزایش میزان اختطاف ها در این ولایت ابراز نگرانی نموده از مسوولین حکومتی خواستار توجه جدی به این موضوع شدند. انان میگویند که در یکماه اخیر برخی از افرادیکه در پست هی بلند دولتی کار میکنند اطفال شانرا از رفتن به مکتب باز داشته اند از سوی دیگر مردم کندز میگویند که عمدتاً افرادی که توان مالی خوبی دارند دراین ولایت اختطاف میشوند.نظریات تان را با ما شریک سازید