۱۳۹۹, ۰۳, ۱۷ - تابستان

امنیت

وزارت امور داخله با چند حالت استثنايى، صدور و توزيع پاسپورت ها را تا يک ماه متوقف کرده است.

Image Description

در يک خبرنامه که از طرف وزارت امور داخله منتشر شده آمده است که به منظور وقایه وجلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کمیته دولتی ارتباطات عامه فیصله نموده تا تمامی فعالیت‌های محلات که در آن تجمع افراد صورت می گیرد، متوقف گردد. در خبرنامه آمده است که وزارت امور داخله طبق فیصله این کمیته، توزیع پاسپورت را در مرکز و ولایات کشور، به استثنای بعضی موارد ، در تمام ولایات کشورالی اخیر برج حمل سال ١٣٩٩ متوقف نموده است.نظریات تان را با ما شریک سازید