۱۳۹۹, ۰۳, ۱۷ - تابستان

امنیت

حمله مهاجمان مسلح، بر درمسال اهل هنود

Image Description

مهاجمان مسلح، صبح امروز بالاى درمسال اهل هنود در مربوطات حوزه اول امنيتى شهرکابل، حمله کرده اند . طارق آرين سخنگوى وزارت داخله گفته است که نيروهاى امنيتى، براى مهارحمله مهاجمان به محل رويداد رسيده اند. به گفته آرين، اين رويداد حوالى ساعت ٧:٤٥ صبح امروز درساحه شوربازار از مربوطات حوزۀ اول امنيتى شهرکابل به وقوع پيوسته است . سخنگوى وزارت داخله، در مورد تلفات وجراحات ناشى ازاين رويداد، جزييات ارایه نکرد؛ اما افزود که منزل اول ساختمان این درمسال از سوى نيروهاى امنيتى تصفیه گرديده و افراد گیرمانده، از آنجا نجات داده شده اند.نظریات تان را با ما شریک سازید