۱۳۹۹, ۰۳, ۱۷ - تابستان

اقتصاد

امریکا یک ملیارد دالر کمک خود را کاهش می دهد.

Image Description

امریکا به دلیل اختلافات میان رئیس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله، یک ملیارد دالر کمک خود را کاهش می دهد. در خبر نامه نشر شده از آدرس وزارت امور خارجه امریکا آمده است که این کمک ها را پس از آن کاهش می دهد که وزیر امور خارجه این کشور نتوانسته است که زمینه حکومت همه شمول را در افغانستان هموار کند. در این خبرنامه رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله مورد انتقاد قرار گرفته و خاطر نشان شده است که آنان به صلح متعهد نیستند و تا اکنون هیأت برای مذاکرات بین الافغانی را نیز آماده نساخته اند.نظرتان را با ما شریک سازید