۱۳۹۹, ۰۳, ۱۷ - تابستان

فرهنگ

شهرهای هوشمند چین؛ همه زیر نظر هستند؟

Image Description

سی سال قبل شنژنیک دهکده ماهیگیری بود که با شالیزارها احاطه شده بود. برنامه احداث اولین منطقه ویژه اقتصادی چین که اجازه سرمایه گذاری‌های خارجی را می‌داد، به اجرا در آمد و این منطقه آرام روستایی مرکزی شد برای فعالیت‌های بازرگانی خصوصی و کارخانه‌ها، و در طول زمان به یک شهر بزرگ تبدیل گردید. اکنون شنژن با ۱۲ میلیون نفر جمعیت، یکی از شهرهای منطقه‌ای وسیع در امتداد دلتای رودخانه پِرل است. چین در باره شهرهای هوشمند خود جاه‌طلبانه عمل می‌کند ولی این سئوال مطرح است که آیا فناوری‌های نظارتی کیفیت زندگی ساکنان این شهرها را بهتر خواهد کرد یا فقط برای تحت نظر داشتن آنهاست.نظرتان را با ما شریک سازید