۱۴۰۲, ۰۷, ۰۸ - پاییز

افغانستان

خواست حمدالله محب مشاور امنیت ملی از جوانان بلوچ افغان در صفوف نیروهای امنیتی

Image Description

حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور خواهان شمولیت جوانان بلوچ افغان در صفوف نیروهای امنیتی شده‌است. آقای محب این خواست را در دیدار دیروزش با نماینده‌های شورای بلوچان در کابل مطرح کرد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی به رسانه ها گفت: "مشاور امنیت ملی در دیدار با شورای بلوچان افغان به آن‌ها وعده سپرد که به بی‌جا شدگان کمک‌ها رسانده خواهد شد، همچنان او از نماینده‌های این شورا خواست تا جوانان بلوچ را تشویق کنند که در صفوف نیرو‌های امنیتی افغان پیوسته و از خاک خود دفاع کنند." آقای فیصل افزود که نماینده‌های شورای بلوچان در دیدار با مشاور امنیت ملی خواهان کمک‌های عاجل به بی‌جا‌ شدگان مربوط به این قوم شدندنظریات تان را با ما شریک بسازید