۱۴۰۳, ۰۵, ۰۲ - تابستان

افغانستان

وزارت صحت عامۀ کشور می‌گوید که روند چگونگی انتقال محصلین و خانواده های افغان از چین آغاز شده است.

Image Description

نظام الدین جلیل، سخنگوی وزارت صحت عامۀ گفته است که روند انتقال شهروندان افغان از چین که در حدود ۵۰ نفر استند "تحت شرایط خاص" صورت خواهد گرفت. وی افزوده است که کار روی انتقال شهروندان افغان جریان داد و روز جمعه نیز در رابطه به این موضوع نشست تعقیبی میان وزارت های خارجه، صحت عامه و هوانوردی ملکی برگزار شد. این در حالی است که وزارت خارجۀ افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای در مورد چگونگی آمادگی‌های برای انتقال مصوون محصلین و شهروندان افغان از چین به افغانستان خبر داد.نظریات تان را با ما شریک بسازید