۱۴۰۲, ۰۷, ۰۸ - پاییز

افغانستان

Image Description

کمیسیون مستقل انتخابات از تکمیل شدن روند تفتیش ویژۀ آرای جنجالی خبر داده است و میگوید نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تا چهار روز آینده اعلام خواهد شد. حنیف دانشیار، یکی از کمیشنران این کمیسیون امروز گفته است که بر اساس گزارش‌های اولیه ۹۵ درصد نمونه‌های آرای جنجالی هیچ مشکل معیاری ندارند. و گفته است که تا چهار روز دیگر نتایج نهایی انتخابات اعلام می‌شود تفتیش ویژه شامل ۱۰ درصد ۱۳۷ هزار رای مشکوک و ۱۵ درصد ۱۰۲ هزار رای خارج از وقت رای‌دهی، می‌شود. بر اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، اگر ۶۵ درصد نمونه‌ها معیارهای تعیین‌شده را تکمیل کند، آرا بااعتبار شناخته می‌شود؛ در غیر آن به بازشماری و تفتیش مجدد خواهد رفت. همچنان روند بازشماری آرا که در ۹ ولایت آغاز شده بود، در هفت ولایت تکمیل شده است. سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان ابراز امیدواری کرد که تا پایان امروز روند بازشماری نیز در تمام ولایت‌های تعیین‌شده تکمیل گرددنظریات تان را با ما شریک بسازید