۱۴۰۲, ۰۷, ۰۸ - پاییز

افغانستان

شماری از باشنده گان ولایت هرات از احتمال ابتلا شدن معتادان به ویروس کرونا ابراز نگرانی می‌کنند.

Image Description

باشندگان ولایت هرات گفته اند امکان ابتلا شدن افراد معتاد به مواد مخدر که وضعیت صحی مناسبی ندارند به ویروس کرونا نسبت به سایر باشنده گان بیشتر است. از سوی هم مسوولان اداره محلی هرات گفته اند که با همکاری اداره صحت عامه تلاش دارند تا خدمات صحی را به گونه یکسان در بین تمامی شهروندا از سوی هم مسوولان اداره محلی هرات با همکاری اداره صحت عامه تلاش دارند تا خدمات صحی را به گونه یکسان در بین تمامی شهروندان هرات تطبیق نمایند. موارد مشکوک ویروس کرونا در کشور تاکنون به ۸۱ مورد رسیده که از این میان چهار مورد مثبت از این بیماری در ولایت هرات ثبت شده است. ن هرات تطبیق نمایند. این روزه‌ها همه درگیر مبارزه با یروس کرونا هستند، اما اینجا طبقه از جامعه درعالم خود غرقند وبی‌خبر از آن که شاید این ویروس به سراغ شان بیاید. افراد معتاد به مواد مخدر بیشتر از افراد پاک و سالم در خطر ابتلا به این ویروس قرار دارند. با این حال شماری ازباشنده گان ولایت هرات از حکومت میخواهند که به وضعیت انان رسیدگی جدی نمایند. در همین حال مسوولان صحت ولایت هرات هم از پراگندگی افراد معتاد به مواد مخدر در اطراف خانه های مسکونی و نواحی مختلف شهر سخت نگرانند. انان روزانه 700 شخص معتاد را از نقاط متعدد شهر جمع اوری میکنند و تاکید دارند که در صورت عدم توجه به این افراد فاجعه انسان رخ خواهد داد.نظریات تان را با ما شریک بسازید