۱۴۰۲, ۰۷, ۰۸ - پاییز

افغانستان

رئیس جمهور، اشرف غنی به تمام معلمین از پرداخت معاشات در ایام تعطیلی اطمینان داد

Image Description

رئیس جمهور، به تمام معلمین اطمینان داد که معاشات آنان در جریان تعطیلی مکاتب و همچنان در صورت تمدید این تعطیلی، به وقت و زمان آن پرداخته می شود. اين در حاليست که دو روز قبل، بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، حکومت تمام مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، انستیتيوت های دولتی و خصوصی، مکاتب دولتی و خصوصی، کورس های آموزشی را الی تاریخ ۳۰ حمل ۱۳۹۹ تعطیل نمود. در خبرنامه اى ارگ ، آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور، قبل از ظهر دیروز با رهبری وزارت معارف، از طریق ویدیو کنفرانس در رابطه به برنامۀ اصلاحات در این وزارت و تدابیر تدریس شاگردان در زمان تعطیلی مکاتب، صحبت کرد. این ویدیو کنفرانس، به سلسلۀ نشست های قبلی به منظور بررسی وضعیت معارف و برنامۀ اصلاحی در این وزارت در ارگ انجام شد.نظریات تان را با ما شریک بسازید