۱۴۰۲, ۰۷, ۰۸ - پاییز

افغانستان

افغانستان بیشتر از یک میلیارد دلار را برای مبارزه با کرونا اختصاص داد

  • /
  • 2020-05-03
Image Description

وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که این کشور برای مبارزه با کرونا و رفاه عمومی ۸۹.۶ میلیارد افغانی معادل ( حدود ۱.۲میلیارد دلار) را اختصاص داده است. به گفته وزارت مالیه منبع تامین "بسته مالی حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا و رفاه عامه" و برنامه مصرف آن نیز مشخص شده است. برای تامین این مقدار پول مبلغ ۳۳.۱ میلیارد افغانی (حدود ۴۳۵ میلیون دلار) از تعدیل بودجه عادی و توسعه‌ای تامین شده، ۳۳.۱ میلیارد افغانی (حدود ۴۳۵ میلیون دلار) نیز از بررسی پروژه‌های غیر اختیاری و نهادها و کشورهای بین‌المللی نیز ۲۲.۴ میلیارد افغانی (حدود ۲۹۴ میلیون دلار) را برای این امر کمک کرده‌اند. وزارت مالیه اعلام کرده که از این مقدار پول ۲۹.۷ میلیارد افغانی (حدود ۳۹۰ میلیون دلار) برای مبارزه با ویروس کرونا و مبلغ ۳.۴ میلیارد نیز برای بخش‌های عملیاتی و توسعه‌ای اختصاص داده شده است. کابینه افغانستان تعدیل انجام شده در بودجه را تایید کرده است ولی برای اجرایی شدن آن مجلس نمایندگان افغانستان نیز باید آنرا تصویب کند. علاوه بر تعدیل در بودجه ملی، وزارت مالیه اعلام کرده که نهادها و کشورهای بین‌المللی نیز ۲۲.۴ میلیارد افغانی(حدود ۲۹۴ میلیون دلار) برای مبارزه با کرونا تعهد کرده‌اند. براساس اطلاعات نشر شده توسط وزارت مالیه، سهم بانک جهانی در این کمک‌ها ۷.۷ میلیارد افغانی، بانک توسعه آسیایی ۳.۱ میلیارد و اتحادیه اروپا نیز ۴.۲ میلیارد افغانی است. اتحادیه اروپا ۵.۶ میلیارد افغانی و آمریکا ۱.۹ میلیارد افغانی را به دولت افغانستان تعهد کرده‌اند. وزارت مالیه گفته که از بررسی پروژه‌های غیر اختیاری نیز ۳۳.۱ میلیارد افغانی(حدود ۴۳۵ میلیون دلار) بدست خواهد آمد و ۴.۳ میلیارد افغانی نیز از پول‌های ذخیره غیر اختصاص یافته تامین خواهد شد. پروژه‌های غیر اختیاری به پروژه‌های گفته می‌شود که دولت حق تعدیل و مصرف این بودجه‌ها را درغیر از موارد مشخص شده، ندارد. این پول در چه بخش‌های هزینه می‌شود؟ براساس برنامه‌ریزی انجام شده، قرار است که از این مقدار پول ۱۳.۴ میلیارد افغانی در بخش بهداشت و ۱۱.۱ میلیارد افغانی در بخش زیربنا و خرید تجهیزات بهداشتی هزینه شود. وزارت مالیه اعلام کرده که ۲۷.۷ میلیارد افغانی را برای مصونیت اجتماعی و ۳۳.۱ میلیارد افغانی را برای رفاه عمومی مصرف خواهد کرد برای حالات وخیم و اضطراری نیز ۴.۳ میلیارد افغانی اختصاص داده شده است. بودجه افغانستان در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵.۵ میلیارد دلار است کل بودجه ملی افغانستان در سال ۱۳۹۹ شمسی در سند بودجه ۴۲۸ میلیارد افغانی (۵.۵ میلیارد دلار) بود. ۲۸۹ میلیارد افغانی ( ۳.۷ میلیارد دلار) بودجه عادی بود که به منظور تامین مصارف جاری حکومت مانند؛ پرداخت حقوق کارمندان مورد استفاده قرار می‌گیرد که حدود ٦٧ درصد کل بودجه افغانستان را تشکیل می‌داد. بودجه توسعه‌ای سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۹ میلیارد افغانی (۱.۸ میلیارد دلار) بود که قرار بود برای پروژه‌های عمرانی، زیربناها و کاهش فقر هزینه شود.نظریات تان را با ما شریک بسازید