۱۴۰۲, ۰۳, ۱۴ - تابستان

صلح

تاکید نماینده خاص ملل متحد برای صلح افغانستان

Image Description

صلح نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان روی اجماع منطقه‌ای برای صلح دراین کشور تاکید نمود و نقش همسایگان در زمینه را مهم عنوان کرد. تدامیچی یاماماتو دیروز درکابل با عبدالسلام رحیمی وزیردولت درامور صلح افغانستان ملاقات کرده است. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت میگوید که آقای رحیمی هنگام صحبت با نمایندۀ خاص ملل متحد تاکید کرد که جنگ و خشونت باید قبل از آغاز گفتگو کاهش یابد. خانم انوری افزود رحیمی روی نقش مثبت یوناما درتلاش‌های صلح تاکید کرده و دربارۀ چگونگی پروسۀ صلح و مسائلی جاری گفتگو صورت گرفت. حکومت افغانستان به‌خاطر صلح با طالبان به آتش‌بس اصرار دارد، اما طالبان این پیشنهاد را رد کرده اند.نظریات تان را با ما شریک سازید