۱۴۰۲, ۰۳, ۱۴ - تابستان

صلح

تاکید شواری حراست و ثبات بر گفتگو های بین الافغانی

Image Description

شورای حراست و ثبات تاکید می‌کند که برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی باید اجندای آماده شود که در آن نظریات مخالفان سیاسی حکومت، مردم عام و جناح‌های مختلف شامل باشد. مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا در یک نشست خبری در کابل گفته است: "انجام گفت‌وگوهای صلح به گونه پراگنده به نفع افغانستان نبوده بلکه به دشمن امتیاز بیشتر می‌دهد." آقای ترشتوال اجندای فعلی صلح را گنگ و پیچیده خوانده، از طالبان خواست که حکومت افغانستان را شامل گفت‌وگوها کند. این در حالیست که پیش از این به شمول حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت، شماری از سیاسیون و احزاب برای رسیدن به گفت‌وگوهای صلح با طالبان و پایان جنگ طرحی را آماده کرده اند.نظریات تان را با ما شریک سازید