۱۴۰۲, ۰۳, ۱۴ - تابستان

صلح

منشی عمومی ناتو از توافق صلح میان طالبان و آمریکا استقبال کرد

Image Description

وی ناوقت دیروز در اعلامیه ی گفتازینکه طالبان و آمریکا برای کاهش خشونت در افغانستان به توافق رسیده است خرسند است. استولتنبرگ این توافق را هموار کننده ی راه برای مذاکرات میان افغانی و رسیدن به صلح پایدار میداند. در گزارش همچنان آمده است: “متحدین ناتو در افغانستان از ۲۰۰۱ به این سو حضور دارند.و هم اکنون در حدود ۱۶۰۰۰ نیرو برای حمایت مالی و آموزشی سربازان افغان در افغانستان دارد تا این سربازان قادر به ایجاد فضای مناسب برای صلح شوند.نظریات تان را با ما شریک سازید