۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

صلح

جنرال سکات میلر قوماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، آرزومند است که مدت کاهش خشونت تمدید شود.

Image Description

جنرال سکات میلر، این اظهارات را دیروز در مقر قوماندانی عمومی ناتو در نشست خبری، با اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و سرپرست وزارت امور داخله در کابل بیان کرده است. جنرال میلر گفته است که روند کاهش خشونت، فرصت بهتر است که برای آتش بس درازمدت و تامین صلح زمینه فراهم گردد. قوماندان ناتو افزوده است که تمام جوانب باید در این مدت مسئولیت های خود را به شکل درست انجام دهند. وی ابراز امیدواری کرده است که طالبان نیز در این مدت مسئولیت های خود را به گونۀ درست انجام دهند.نظریات تان را با ما شریک سازید