۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

صلح

امریکا در تعهد امضای توافقنامه با طالبان پابند است

Image Description

امریکا در تعهد امضای توافقنامه با طالبان پابند است و اگر هفته کاهش خشونت ها به شکل درست آن سپری گردد، رئیس جمهور ترمپ آن را به امضاء می رساند. این اظهارات را رئیس جمهور ترمپ هنگامی که آماده سفر به هند بود، در حضور رسانه ها مطرح کرده است. وی یک بار دیگر گفت که می خواهد به جنگ 19 ساله در افغانستان خاتمه دهد و نیروهای امریکایی را به خانه برگشت دهد. امریکا و طالبان پس یک سال مذاکره ، توافقنامه را ترتیب داده اند و قرار است تا در آغاز هفته پیش رو بین آنان به امضاء برسد. خبر امضای این توافقنامه را چند روز قبل وزیر امور خارجه امریکا داد و همزمان با آن وعده کاهش یک هفته یی خشونت را نیز داده بود. طالبان هم تعهد سپرده اند که چند روز پس از امضای توافقنامه، در حمله های شان کاهش قابل توجه را خواهند آورد. دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در تازه ترین اظهاراتش حین آمادگی سفر به هند، پیرامون صلح افغانستان نیز صحبت کرده است. ترمپ می گوید: اگر با کاهش خشونت ها، به طولانی ترین جنگ امریکا و افغانستان خاتمه داده می شود، حاضر است تا توافقنامه صلح را به امضاء برساند. رئیس جمهور امریکا می گوید که هر دو طرف از جنگ جاری خسته شده اند و می خواهند که توافق صلح صورت گیرد. نظر به اظهارات وی، در جریان مذاکرات جاری با طالبان، معلوم شده است که این گروه هم می خواهند تا به جنگ افغانستان خاتمه بخشیده شود. "مردم هم می خواهند که با طالبان توافق کنیم و طالبان نیز می خواهند که توافق کنند ؛ چرا که طالبان از جنگ خسته شده اند. در کمتر از یک هفته توافقنامه را به امضاء می رسانیم و نام خود را همراه با امضایم پای این توافقنامه می نوسیم؛ نیروهای ما پس از 19 سال جنگ به خانه برخواهند گشت؛ با این حال ما باید خیلی محتاط امنیت خود و امنیت جهانی باشیم". این در حالیست که از شنبه شب گذشته تا اکنون، هفته کاهش خشونت ها آغاز شده است. بنابر معلومات، اگر هفته کاهش خشونت ها به شکل موفقانه عملی گردد، در دهم حوت ماه جاری موافقتنامه صلح امضاء خواهد شد. در جریان ده روز پس از توافق میان طالبان و امریکا، مذاکرات بین الافغانی نیز آغاز می گردد.نظریات تان را با ما شریک سازید