۱۴۰۲, ۰۷, ۰۸ - پاییز

صلح

حکومت افغانستان از موضع قوی وارد مذاکرات صلح می‌شود

Image Description

حکومت افغانستان از موضع قوی وارد مذاکرات صلح می‌شود و حاضر به هیچ‌گونه معامله بالای نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نیست. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این سخن را دیروز در دیدار با شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگۀ این کشور ابراز کرد. ارگ می‌گوید که در این دیدار به‌ اشتراک وکیلان به‌ شمول امیر خان یار، معاون اول ولسی جرگه روی حفظ حقوق افغان‌ها در پروسۀ صلح و نیز اشتراک تمامی اقشار جامعه در این پروسه تأکید شد. بر بنیاد خبرنامۀ ارگ، رئیس جمهور غنی به‌اعضای ولسی جرگه اطمینان داد که هیچ فیصلۀ بدون تأیید ولسی جرگه و لویه جرگه عملی نمی‌شود. در ادامه به نقل از آقای غنی آمده‌است که سیستم مشوره به‌گونۀ دوامدار پیش برده خواهد شد و افزوده‌است که صلح خواست حیاتی مردم افغانستان است و اما به گفتۀ او، حکومت‌داری و اصلاحات را نیز فراموش کرده نمی‌توانند.نظریات تان را با ما شریک سازید