۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

صلح

گفتگوی امیر قطر با رییس جمهور غنی

Image Description

رياست جمهورى می گويد که امیر قطر، شام ديروز طی یک تماس تیليفونی با رئيس جمهور محمد اشرف غنى، در مورد پروسۀ صلح صحبت کرد. درخبرنامۀ مطبوعاتى که از رياست جمهورى منتشر شده، آمده است که در این صحبت، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر وعده سپرد که در زمینۀ تسهیل پروسۀ صلح افغانستان، وی و کشورش به هرگونه همکاری آماده می باشند. امیر قطر گفته است در ملاقاتی که وی با طالبان داشته است، به آنان خاطرنشان نموده که افغانستان امروزی کشور دو دهه قبل نیست، بلکه یک سلسله واقعیت های جدید در افغانستان شکل گرفته و این کشور تغییر کرده است. منبع گفته است که در مقابل، رئیس جمهور غنی از امیر قطر تشکر کرد و گفت که در صورت ضرورت صحبت هایش در رابطه به صلح، با وی ادامه خواهد یافت. اين تماس در حالى برقرار شده است که بعد از امضاى توافقتنامه بين امريکا و طالبان در مورد رهايى پنج هزار زندانى، جنجال ها آغاز شده است.نظریات تان را با ما شریک سازید