۱۴۰۳, ۰۳, ۰۵ - تابستان

صلح

حمایت شورای امینت سازمان ملل متحد از توافقنامه صلح طالبان و امریکا

Image Description

شورای امنیت سازمان ملل متحد از توافقنامه صلح طالبان و آمریکا حمایت کرد در توافقنامه صلح طالبان و آمریکا، آمریکا تعهد کرده بود که تلاش می‌کند این توافقنامه از سوی سازمان ملل تایید شود شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای از توافقنامه صلح طالبان و آمریکا و اعلامیه مشترک آمریکا و دولت افغانستان حمایت کرد. این قطعنامه از سوی آمریکا در این شورا مطرح شد و بدون مخالفت به تصویب رسید. زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان امروز در توییتی گفته است این قطعنامه نمایانگر حمایت جامعه جهانی از رویکرد آنها برای امنیت جهان و صلح، وحدت و حاکمیت برای مردم افغانستان است. او گفته است این قطعنامه از طالبان و دولت افغانستان می‌خواهد تا به اعتمادسازی ادامه داده و سریعتر به سوی گفت‌وگوهای بین‌الافغانی حرکت کنند.نظریات تان را با ما شریک سازید