۱۴۰۲, ۰۳, ۱۴ - تابستان

صلح

موانع زنان افغان برای تحصیل در آن سوی مرز‌‌ها درآمدی بر حقوق زنان

Image Description

زنان در افغانستان با مشکلات عمیق دست و پنجه نرم می‌کنند. به نقل از کمیسیون مسقل حقوق بشر افغانستان، زنان سالانه با اشکال مختلفی از خشونت‌های جسمی، جنسی و روانی مواجهه اند. طبق آمار این کمیسیون، در جریان سال 2015 بیش از 5132 مورد قضیه‌ی خشونت علیه زنان از مجموع خشونت‌های که علیه زنان صورت می‌گیرد به ثبت رسیده که این مسأله رابطه‌ی مستقیم با تمایل زنان به تحصیل در خارج از کشور و اقامت آنان در کشور‌های خارجی دارد. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، دولت برای هر شخص امتیاز‌هایی را می‌شناسد که مجموع این امتیاز‌ها را حقوق می‌نامند. حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی کسب‌وکار و ده‌ها حق دیگر، برخی از حقوقی است که انسان به حکم انسان بودن دارا است. حقوق زنان اصطلاحی است که اشاره به آزادی و حقوق زن در تمام سنین دارد و دلیل دسته‌بندی این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مانند حقوق بشر، ریشه در این تئوری دارد که این حقوق در ابتدا برای تمام بشریت به رسمیت شناحته شده؛ اما مدافعان حقوق زنان مدعی شدند که به دلایل تاریخی و فرهنگی، زنان کم‌تر از این حقوق برخوردار بوده ‌اند. حقوق زنان معمولا شامل این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خود‌مختاری، حق رأی، حق کار، حق دست‌مزد برابر برای کار برابر، حق مالکیت، حق مشارکت در قرارداد‌های قانونی و احزاب و در نهایت حق تحصیل، سرپرستی و ازدواج.نظریات تان را با ما شریک سازید