۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

اقتصاد

ریشه کن کردن فقر تا آخر سال ۲۰۲۰ در چین

  • /
  • 2020-05-22
Image Description

نخست وزیر جمهوری خلق چین و دبیر حزبی شورای دولتی این کشور در جلسه افتتاحیه قانون‌گذاری گفته است که بدون در نظر داشت ویروس کرونا و تاثیر منفی آن به اقتصاد این کشور قصد دارد امسال فقر را کاملاً ریشه کن کند. نخست وزیر جمهوری خلق چین گفت: "ما در مبارزه با فقر پیروز خواهیم شد." وی همچنین گفت که امسال مسئولان در نظر دارند اقدامات لازم را برای کاهش فقر و احیای مناطق روستایی، تأمین عرضه آنها با مهمترین کالاها و افزایش استانداردها و شرایط زندگی در مناطق روستایی انجام دهند. آقای چیانگ افزوده است که رهبری چین با وجود اپیدمی، خسارات و آزمایش های جدی و جدی برای اقتصاد این کشور، باید بیش از یک هزار قریه که بزرگترین مشکلات را تجربه می کنند، از فقر خلاص شود. بنابراین، چین باید جامعه ای با رفاه متوسط ​​ایجاد کند و به نخستین کشور جهان تبدیل شود که پدیده فقر را در قلمرو خود از بین می‌برد.نظرتان را با ما شریک سازید