۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

فرهنگ

ادغام فیات و پژو؛ دو گروه بزرگ خودروسازی به توافق ۵۰ میلیارد دلاری رسیدند

Image Description

دو گروه خودروسازی بزرگ فیات کرایسلر و پی‌اس‌ای، مالکان پژو و واکسهال توافق ۵۰ میلیارد دلاری برای ادغام دو شرکت را تایید کرده‌اند و به این ترتیب به چهارمین خودروساز بزرگ جهان تبدیل می‌شوند. این دو شرکت برآورد کرده‌اند که با این ادغام بتوانند سالانه حدود ۴ میلیارد دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند، کاهش هزینه‌ای که از طریق توافقنامه‌های خرید مشترک و همچنین به اشتراک گذاشتن فناوری‌ها به دست خواهد آمد. کارلوس تاوارز، رئیس گروه پژو، مدیرعامل شرکت جدید خواهد بود و عضو هیات مدیره آن نیز می‌شود.نظرتان را با ما شریک سازید