۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

ورزش

نخستین لیگ بزکشی در کابل برگزار شود

Image Description

تیم‌های بزکشی از ولایت‌ها، فاریاب، تخار، کابل، پنجشیر، جوزجان، پروان، کندز، بدخشان، سمنگان، کاپیسا، سرپل، بغلان، بامیان و مزار شریف در این لیگ شرکت خواهند کرد. قرار است نخستین لیگ بزکشی تا چهار روز دیگر در کابل برگزار شود و چهره‌های برتر این لیگ به تیم ملی برگزیده شوند. رقابت‌های این لیگ که در «چمن حضوری» برگزار خواهند شد، در آن ورزشکاران چهارده ولایت شرکت خواهند کرد. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های این لیگ، (یک‌شنبه، ۱۱حوت)در کابل برگزار شد و در آن مسؤولان تیم‌های بزکشی چهارده ولایت شرکت کرده بودند. حفیظ ولی رحیمی، رییس تربیت بدنی ورزش کمیتۀ ملی المپیک دراین باره گفته است: «این رقابت‌ها که به راه انداخته می‌شود، نقش بسیار مهم نه تنها در داخل کشور بل‌که در تمام دنیا خواهد داشت. ما با کشورهای جهان به خصوص کشورهای آسیای میانه در زمان نه چندان دور رقابت‌های بزکشی را با حضور کشورهای منطقه در کابل برگزار خواهیم کرد.» شماری از ورزشکاران، برگزاری لیگ بزکشی را برای رشد بزکشی و تشویق ورزشکاران این رشته مهم می‌دانند. رقابت‌های این لیگ، برای یک هفته ادامه خواهند داشت. آنچه‌که مسؤولان برگزار کنندۀ این لیگ می‌گویند، قرار است ده درصد از عواید این لیگ، به کودکان که بیماری سوراخ قلب دارند، کمک شود.نظریات تان را با شریک سازید