۱۳۹۹, ۰۳, ۱۷ - تابستان

امنیت

انفجارموتر بم در منطقه صیاد ولايت پروان درنزدیکی پایگاه نظامی بگرام صورت گرفته است.

Image Description

محمد محفوظ ولیزاده قوماندان امنیه ولایت پروان گفته است، که این انفجار ساعت هفت و نیم شام دیروز رخ داده است. وی افزوده است، که یک موتر مملو از مواد انفجاریه در منطقه صیاد ولسوالی بگرام زمانی انفجارداده شد که درپوستۀ تلاشی توقف نکرد وميخواست فرار نمايد؛ اما زمانيکه پوليس بالاى آن شليک کرد ،در اين موترانفجارشديد صورت گرفت . به گفتۀ او این رویداد در يکصد متری پوستۀ تلاشی پولیس صورت گرفته به همين منظور به نيروهاى پوليس اسيبى نه رسیده است. ولیزاده گفته است که این موتر به سوی میدان هوایی بگرام در حرکت بود محلى که پايگاه بزرگ نظامى خارجى مى باشد . طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله وقوع این رویداد را تایید می کند و می گوید که تحقیقات در این مورد جریان دارد.نظریات تان را با ما شریک سازید