۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

صلح

ارگ: از سوی طالبان هیچ‌نوع تعهد و نیت آشکار برای صلح نمی‌بیند

  • /
  • 2020-06-27
Image Description

ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید از سوی طالبان هیچ‌نوع تعهد و نیت آشکار برای صلح نمی‌بیند. سخنگوی ریاست جمهوری صدیق صدیقی گفت که آنها برای کاهش خشونت و رسیدن به صلح تقریباً ۴ هزار زندانی طالبان را رها کردند، اما به‌گفته او طالبان به تعهد کاهش خشونت پابند نمانده اند. آقای صدیقی امروز در کابل به خبرنگاران گفت: "زمان آن رسیده که طالبان هم از جانب خود برای کاهش خشونت و نشان دادن نیت نیک یک گام بردارند." آقای صدیقی افزود: "به باور ما در این‌طرف از قضیه هیچ‌گونه ممانعتی برای پیشرفت مذاکرات صلح وجود ندارد. اما با تاسف وقتی که شما طالبان را می‌بینید، تعهدات‌شان را می‌بینید یک مقدار روحیه صلح را تضعیف می‌سازد. در تعهدات طالبان چیزی که اساس پیشرفت باشد نمی‌بینیم متاسفانه. ما امیدوار هستیم که طالبان مردم افغانستان را نسبت به صلح مایوس نسازند.گ طالبان در بسیار ولایات حملات خودرا ادامه داده، اما گفته اند حملات را بر مراکز شهر ها متوقف ساخته اند.نظریات تان را با ما شریک سازید