۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

اقتصاد

نگرانی‌ها از گسترده بودن دامنۀ فساد در گمرک‌ها

  • /
  • 2020-06-28
Image Description

یک بررسی کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، دریافته است که افزون بر کارمندان و مقام‌های گمرک‌ها، مقام‌های حکومت محلی و زورمندان محلی، اعضای پارلمان و کارمندان نهادهای کشفی، عدلی و قضایی در فساد در گمرک‌ها دخیل استند. مسؤولان این کمیته، می‌گویند که تعیین و تبدیل کارمندان در بخش‌های گمرک‌ها و عواید وزارت مالیه، با روش‌های غیررسمی و بدون درنظر گرفتن کارشیوه‌های اداری انجام می‌شوند. در گزارش اخیر این کمیته از آسیب پذیری‌ها در گمرک‌ها، آمده‌است که از پنجاه دوسیۀ استخدام کارمندان گمرک‌ها که بررسی شده‌اند، هیچ یک آنان به جز پیشنهاد و منظوری اسناد لازم مربوط به استخدام را نداشته‌اند. مسؤولان این کمیته می‌گویند که به علت تهدیدها و ممانعت‌های مقام‌های گمرک تورخم تمامی آنچه را که در این گمرک می‌خواستند بررسی کنند نتوانسته‌اند. یافته‌های کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه در برابر فساد اداری هم‌چنان نشان می‌دهند که افزون بر راه های قاچاقی از تمامی گمرک‌های کشور با اسناد جعلی کالاها بیرون می‌شوند. بربنیاد این یافته‌ها آمارهایی‌که در سال ۲۰۱۸میلادی از صادرات کالاهای امارات متحده عرب به افغانستان در این کشور ثبت شده‌اند، ده برابر آمارهایی‌ است که در گمرک‌های افغانستان به ثبت رسیده‌اند. بررسی‌های کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در جریان سال مالی گذشته انجام شده‌اند و گزارش آن با پنج ماه تأخیر به علت بررسی نشدن در شورای عالی حاکمیت قانون، اکنون پخش شده‌است. مسؤولان این کمیته می‌گویند که رییس‌جمهور به روز پنج شنبه در نشست شورای حاکمیت قانون به مسؤولان وزارت مالیه گفته‌است که شصت درصد کُل درآمدهای ملی گردآوری نمی‌شود.نظرتان را با ما شریک سازید